Սյունիք մարզի Գուդեմնիս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Համայնքը գտնվում է մարզկենտրոնից 82 կմ, իսկ Մեղրի քաղաքից՝ 16 կմ  hեռավորության վրա՝ սահմանամերձ շրջանում:  Բարձրությունը ծովի մակերևույթից կազմում է 1400 մ : Գտնվելով չոր կլիմայական գոտում՝  արագ ենթարկվում է կլիմայական գործոնների ազդեցությանը:  
Համայնքում կա 56 բնակիչ / 27 տնտեսություն:
Բնակչության 85 տոկոսն աշխատում է «Ագարակի ՊՄ կոմբինատ» ՓԲԸ պղնձամոլիբդենային կոմբինատում: