Սյունիք մարզի Հացավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հացավան համայնքը գտնվում է Կապանից 115 կմ, իսկ Սիսիանից` 11 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 300 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 85 է: Համայնքն ունի վարելահողեր` 356 հա, արոտներ` 141 հա, այլ հողատեսք` 241 հա տնամերձեր` 36 հա, արդյունաբերական հողեր՝ 4 հա, ջրային հողեր` 4 հա: