Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կարճևան համայնքը գտնվում է Կապանից 111 կմ, իսկ Սիսիան քաղաքից՝ 7 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 2600 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 683 է: Համայնքն ունի վարելահող` 1822 հա, խոտհարք` 199 հա, արոտ` 3218 հա, այլ հողատեսք`1542 հա, տնամերձեր՝ 276 հա, անտառային հողեր` 166 հա և ջրային հողեր` 22 հա :