Սյունիք մարզի Լոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Լոր համայնքը գտնվում է Կապանից 134 կմ, իսկ Սիսիան քաղաքից ` 30 կմ հեռավորության վրա: Համայնքն ունի մոտ 420 բնակիչ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 131 է: Համայնքի հողերն են.  վարելահող` 134 հա, բազմամյա տնկարկ` 2 հա, խոտհարք` 10 հա, արոտ` 2005 հա, այլ հողատեսք`1113 հա, տնամերձեր՝ 32 հա, անտառային հողեր` 50 հա և ջրային հողեր` 4 հա :