Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արճիս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 212 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 79 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 1200 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 383 է: Համայնքն ունի 1898 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնցից արոտներ՝ 496 հա, 316 հա՝ տնամերձեր, մնացածը՝ այլ հողատեսքեր: