Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արծվաբերդ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 219 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 86 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 3228 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 944 է: Համայնքի տարածքը կազմում է  3685 հա, որից 586 հա արոտներ են, 985 հա՝ վարելահողեր,  530 հա՝ այգիներ: