Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բերքաբեր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 152 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքը սահմանամերձ է: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 528 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 185 է: Համայնքն ունի 1184 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնցից սակայն մշակվում է մոտ 85 հա՝ հիմնականում տնամերձեր: