Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Դիտավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 225 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 85 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 414 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 110 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 757 հա, որից 70 հա՝ արոտներ, 167.2 հա` վարելահողեր, 33.5 հա` այգիներ, 65.6 հա` անտառ: