Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գանձաքար համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 138 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 6 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 3500 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 1222 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 12 906 հա, որից 1039 հա՝ արոտներ, 955 հա՝ վարելահողեր, մնացածը ՝ այլ նշանակության հողեր: