Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ջուջևան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 180 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 47 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 602 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 184 է: Համայնքի տարածքը  կազմում 958.8 հա, որից 253 հա արոտներ են, 170 հա` վարելահողեր, մնացածը ՝ այլ նշանակության հողեր: