Տավուշի մարզի Կոթի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Կոթի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 188 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 2300 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 913 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 4058 հա, որից 801 հա արոտներ են, 1858 հա՝ վարելահողեր, 149 հա՝ անտառ և այլն: