Տավուշի մարզի Նորաշեն համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նորաշեն համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 213 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 80 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 1730 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 493 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 1089 հա, որից 53 հա՝ արոտներ են, 623 հա՝ վարելահողեր, մնացածը՝ այլ նշանակության: