Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Պառավաքար համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 178 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 45 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 1800 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 604 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 3962 հա, որից 724 հա արոտներ են,1248 հա` վարելահողեր, 403.2 հա` անտառ, իսկ 88 հա` այգիներ, մնացածը` այլ նշանակության հողեր: