Տավուշի մարզի Տավուշ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Տավուշ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 197 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 64 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 1845 մարդ: Համայնքի տարածքը  կազմում է 4058 հա, որից 437 հա՝ արոտներ, 601հա՝ վարելահող, 24հա՝ այգիներ, 510 հա՝ անտառներ: