Տավուշի մարզի Ոսկեվան համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ոսկեվան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 184 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 44 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը կազմում է մոտ 1532 մարդ, իսկ տնային տնտեսությունների թիվը 426 է: Համայնքի տարածքը  կազմում է 1935.6 հա, որից 578 հա արոտներ են, 535.8 հա՝ վարելահողեր, 57.5 հա՝ անտառ: