Տավուշ մարզի Զորական համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

 Համայնքը գտնվում է ՀՀ-ի  հյուսիսարևելյան սահմանի վրա: Բնակիչների փաստացի  թիվը կազմում 1158 մարդ: Համայնքն ունի  600  հա  մշակովի հողատարածքներ, այդ թվում`  տնամերձ   հաղատարածքներ: