Վայոց Ձոր մարզի Աղավնաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Աղավնաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 60 կմ, իսկ Հրազդան քաղաքից՝ 12 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը մոտ 1365 է: Համանքն ունի արոտներ` 643 հա, վարելահողեր` 1120 հա, տնամերձ` 73 հա, խոտհարքեր` 144 հա, պատմամշակութային գոտիներ՝ 2 հա, առողջարանային և հանգստի գոտի` 38 հա: