Վայոց Ձոր մարզի Աղնջաձոր համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Աղնջաձոր համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 140 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 17 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 471 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 137: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3225 հա է, որից խոտհարքեր՝ 167 հա, արոտավայրեր՝ 894 հա: