Վայոց Ձոր մարզի Արտավան համայնքի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Արտավան համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 165 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 34 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակչությունը ներկայում կազմում է 283 մարդ: Առկա է 95 տնտեսություն: Համայնքի վարչական տարածքը 7277.2 հա է, որից վարելահող`  454.7 հա, արոտավայր` 4542.27 հա, տնամերձ` 54.2 հա,պտղատու այգի` 4.5 հա, խոտհարք՝ 119.12 հա, այլ հողատարածքներ`  2102.41 հա :Համայնքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 1860 մետր է: