Վայոց Ձոր մարզի Ն.Ազնաբերդ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Նոր Ազնաբերդ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 175 կմ, իսկ մարզկենտրոնից` 45 կմ հեռավորության վրա: Բարձրությունը ծովի մակարդակից կազմում է  1650 մետր:Համայնքի բնակչությունը ներկայում կազմում է 167 մարդ՝ 64 տնտեսություն: Համայնքի վարչական տարածքը 1640 հա է, որից վարելահող և տնամերձ` 120 հա,արոտավայր` 50 հա, այլ հողատարածքներ`  1470 հա :