Վայոց Ձոր մարզի Բարձրունի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Բարձրունի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 155 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 45 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 437 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 130: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 3950 հա է: