Վայոց Ձոր մարզի Հորբատեղ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Հորբատեղ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 143 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 23 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 270 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 92: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1942 հա է, որից վարելահողեր՝ 7 հա, խոտհարքեր՝ 197 հա, արոտավայրեր՝ 1137 հա: