Վայոց Ձոր մարզի Մարտիրոս համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Մարտիրոս համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 140 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 17 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 712 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 137: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5030 հա է, որից վարելահող` 500 հա, խոտհարքեր՝ 167 հա, արոտավայրեր՝ 894 հա, մնացածը՝ այլ նշանակության հողեր: