Վայոց Ձոր մարզի Քարագլուխ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Քարագլուխ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 140 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 831 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 200: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 2270 հա է: