Վայոց Ձոր մարզի Ռինդ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Ռինդ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 110 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 26 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1700 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 402: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 4388 հա: Գտնվում է ծովի մակերևույթից 1460 մ բարձրության վրա: