Վայոց Ձոր մարզի Սալլի համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Սալլի համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 130 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 20 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 285 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ մոտ 80: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 1638 հա է, որից վարելահողեր՝ 100 հա, խոտհարքեր՝ 72 հա, արոտավայրեր՝ 603 հա: