Վայոց Ձոր մարզի Շատին համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Շատին համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 130 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 13 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 2068 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 721: Համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 33.25 քկմ, որից տնամերձի ֆոնդը` 75 հա, վարելահող` 245 հա, խոտհարք՝ 18 հա, արոտավայր՝ 541 հա: