Վայոց Ձոր մարզի Զառիթափ համայնքի տնտեսական քարտեզ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Զառիթափ համայնքը գտնվում է Երևանից մոտ 140 կմ, իսկ մարզկենտրոնից՝ 25 կմ հեռավորության վրա: Համայնքի բնակիչների թիվը 1634 է, տնային տնտեսությունների թիվը՝ 501: Համայնքի ընդհանուր տարածքը 5346 հա է, որից վարելահող` 485 հա, այգիներ՝ 12 հա, արոտավայրեր՝ 3050 հա: